עיצוב חוברות מידע, הדרכה ודו״חות

המידע שלך, העיצוב שלנו.

BeforeAftergov copy.jpg

עיצוב דו״חות שנתיים ותקופתיים, חוברת הדרכה, מידע פנימי, מידע לציבור הרחב

BeforeAfterAle.jpg

חוברת מידע ודו״ח לדוגמא שעיצבתי עבור משרד ממשלה ועיריות

לכל אלו פתרונות מוקפדים בפרינט ובדיגיטל*

*דיגיטל = הנגשה דיגיטלית לחוברת שלך - ללא תוספת תשלום